WordPress funkce the_ID()

WordPress funkce the_ID()

21. 01. 2023

Funkce the_ID() vypisuje ID aktuální položky v rámci WordPress query loop. Funkce využívá k získání hodnoty ID funkci get_the_ID(), na rozdíl od ní ale neslouží k uložení návratové hodnoty do proměnné, ale rovnou ji… Přečíst článek

WordPress funkce get_the_ID()

21. 01. 2023

Funkce get_the_ID() vrací ID aktuální položky v rámci WordPress query loop. Funkce nemá žádný parametr a její návratová hodnota je integer (celé číslo) nebo false v případě, že nebylo možné získat ID příspěvku (např. funkce… Přečíst článek