WordPress funkce get_the_ID()

Funkce get_the_ID() vrací ID aktuální položky v rámci WordPress query loop. Funkce nemá žádný parametr a její návratová hodnota je integer (celé číslo) nebo false v případě, že nebylo možné získat ID příspěvku (např. funkce byla použita mimo WordPress loop).

Reklama

Ukázka použití

Získání ID aktuálního příspěvku do proměnné

Následující kód vrátí ID aktuálního příspěvku nebo stránky, na které se nacházíte (dle globálního WP_Query loop), uloží ho do proměnné a následně vypíše do id atributu v rámci HTML.

Použití funkce get_the_ID() uvnitř vlastní WP_Query loop

Pokud funkci get_the_ID() použijeme uvnitř WP Query cyklu, funkce vrátí ID pro příspěvek dané iterace, např. při výpisu příspěvků z určité kategorie.

Související články

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu