Vytvoření a zápis do souboru v PHP

Pavel Kovář
20.12.2022 22:11

V PHP můžete vytvořit soubor pomocí funkce fopen() a zapsat do něj obsah pomocí funkce fwrite(). Funkce fopen() otevře soubor pro zápis a vrátí “ukazatel” na otevřený soubor, který můžete použít s funkcí fwrite() k zápisu do souboru.

Zde je příklad, jak vytvořit soubor a zapsat do něj obsah:

Poznámka: Funkce fopen() může otevřít soubor pro různé režimy zápisu. V příkladu je použit režim “w”, který otevře soubor pro zápis a přepíše původní obsah souboru (pokud existuje). Jiné režimy zápisu jsou například “a” (pro přidávání obsahu na konec souboru) nebo “x” (pro vytvoření nového souboru pro zápis, pokud soubor ještě neexistuje). Pro více informací o režimech zápisu a funkci fopen() se podívejte do dokumentace PHP.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu