Validace e-mailové adresy v PHP

Pavel Kovář
09.02.2023 20:34

E-mailová adresa je důležitou součástí komunikace mezi návštěvníkem a vaším webem. Je tedy nutné ji správně ověřit a zkontrolovat, zda je ve správném formátu. V PHP existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout, a v tomto článku se budeme věnovat funkci filter_var.

Reklama

Proč je validace e-mailové adresy důležitá

Validace e-mailové adresy je důležitá, protože vám umožní zjistit, zda uživatel zadává správný e-mailový formát. Pokud uživatel zadá špatný formát, můžete mu poskytnout správný formát a požádat ho, aby ho opravil. Tím se zamezí chybám při komunikaci s uživatelem a zvýší se kvalita vašich služeb.

Jak použít funkci filter_var pro validaci e-mailové adresy v PHP

Funkce filter_var je funkcí, která vám umožní ověřit, zda je e-mailová adresa ve správném formátu. K tomu použijete následující kód:

Tento kód ověřuje, zda e-mailová adresa uložená v proměnné $email je ve správném formátu. Pokud ano, vypíše se hláška „E-mailová adresa je ve správném formátu“. Pokud ne, vypíše se hláška „E-mailová adresa není ve správném formátu“.

Validace e-mailové adresy v PHP pomocí regulárního výrazu

Pokud chcete v PHP ověřit, zda je zadaná e-mailová adresa ve správném formátu, můžete použít regulární výraz. Regulární výraz je řetězec, který pomocí speciálních znaků popisuje formát, jaký by měla mít e-mailová adresa.

Reklama

V PHP máte k dispozici funkci preg_match(), která vám umožní ověřit, zda zadaný řetězec odpovídá určitému regulárnímu výrazu. Funkce vrátí hodnotu 1, pokud se řetězec shoduje s regulárním výrazem, a 0 v opačném případě.

Zde je příklad, jak by mohl vypadat kód pro validaci e-mailové adresy v PHP pomocí regulárního výrazu:

V tomto případě kontrolujeme, zda e-mailová adresa začíná libovolným počtem znaků z abecedy, číslic, znaku tečka, procenta, plusu, mínusu, nebo podtržítka. Poté následuje znak @, následovaný libovolným počtem znaků z abecedy, číslic, tečky nebo pomlčky. Nakonec kontrolujeme, zda e-mailová adresa končí písmeny z abecedy, kterých musí být alespoň dvě.

Použití regulárního výrazu pro validaci e-mailových adres je velmi efektivní a můžete si být jistí, že validace bude vždy správná. Je však důležité, abyste regulární výraz správně zapsali, je zde velký prostor na chyby.

Reklama

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu