jQuery návod – (9) Práce s AJAXem

Pavel Kovář
25.09.2023 18:34

V devátém dílu našeho seriálu o jQuery se ponoříme do světa AJAXu. AJAX je zkratka pro Asynchronous JavaScript and XML, což je technika umožňující webovým stránkám načítat data ze serveru asynchronně, tj. bez nutnosti znovunačítání celé stránky.

Tato technologie má řadu výhod, např. rychlejší odezvu, méně dat přenášených mezi serverem a prohlížečem a lepší uživatelský zážitek.

1. Základní metodologie

S jQuery je práce s AJAXem jednoduchá a intuitivní. Nejčastěji používanou metodou je $.ajax(), ale existují i jednodušší metody jako $.get(), $.post(), atd.

2. Základní použití $.ajax()

$.ajax({
  url: 'serverovy-skript.php',
  type: 'GET',
  dataType: 'json',
  success: function(data) {
    console.log(data);
  },
  error: function(xhr, status, error) {
    alert("Nastala chyba: " + status);
  }
});

Zde máme základní použití metody $.ajax(). Určujeme cestu k serverovému skriptu (url), typ požadavku (type), očekávaný formát vrácených dat (dataType) a co se má stát v případě úspěchu (success) nebo chyby (error).

3. Zjednodušené metody

$.get() – Jednoduchý způsob, jak poslat GET požadavek.

$.get('serverovy-skript.php', function(data) {
  console.log(data);
});

$.post() – Analogicky k $.get(), ale pro POST požadavky.

$.post('serverovy-skript.php', {jmeno: 'Jan', vek: 30}, function(data) {
  console.log(data);
});

4. Manipulace s DOM pomocí AJAXu

Jedním z nejsilnějších aspektů kombinace jQuery a AJAXu je schopnost snadno manipulovat s DOM na základě získaných dat. Například:

$.get('ziskej-clanky.php', function(data) {
  $('#seznam-clanku').html(data);
});

V tomto případě načítáme články z ‘ziskej-clanky.php’ a vložíme je do prvku s ID ‘seznam-clanku’.

Závěr

AJAX v kombinaci s jQuery otevírá nové možnosti pro vývoj dynamických a interaktivních webových aplikací. Díky snadné integraci a jednoduché syntaxi můžeme rychle a efektivně zlepšit uživatelský zážitek na našich stránkách.

V dalším díle se podíváme na c

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu