jQuery návod – (11) Užitečné utility

Pavel Kovář
25.09.2023 18:35

V jedenáctém díle seriálu se zaměříme na specifickou část jQuery – utility. I když jste se již setkali s mnoha funkcemi a metodami, které jQuery nabízí, existuje mnoho dalších nástrojů, které nejsou tak známé nebo často používané, ale mohou být v určitých situacích velmi užitečné.

1. Kontrola verze jQuery

Pokud se potřebujete ujistit, jakou verzi jQuery aktuálně používáte, můžete použít $.fn.jquery:

console.log($.fn.jquery); // Vypíše např. "3.5.1"

2. Procházení polem nebo objektem

Metoda $.each() je užitečný nástroj, který vám umožní procházet pole nebo objekty:

$.each([ 'jablko', 'banán', 'citron' ], function(index, hodnota) {
  console.log(index + ": " + hodnota);
});

3. Kontrola, zda je objekt prázdný

Můžete jednoduše zkontrolovat, zda je objekt prázdný pomocí $.isEmptyObject():

console.log($.isEmptyObject({})); // true
console.log($.isEmptyObject({ jmeno: "Pavel" })); // false

4. Globální nastavení AJAXu

Pokud provádíte mnoho AJAXových požadavků a chcete nastavit některé globální volby, můžete použít $.ajaxSetup():

$.ajaxSetup({
  cache: false,
  timeout: 5000 // v milisekundách
});

5. Prolínání objektů

$.extend() je užitečná funkce, která umožňuje kombinovat vlastnosti dvou nebo více objektů:

var objekt1 = { jmeno: "Pavel" };
var objekt2 = { vek: 28 };
var kombinovanyObjekt = $.extend({}, objekt1, objekt2);

console.log(kombinovanyObjekt); // { jmeno: "Pavel", vek: 28 }

6. Získání unikátních prvků z pole

Pomocí $.uniqueSort() můžete odstranit duplicitní prvky z pole:

var pole = [ 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 ];
var unikatniPole = $.uniqueSort(pole);

console.log(unikatniPole); // [ 1, 2, 3, 4 ]

Závěr

Utility v jQuery nabízí mnoho pomocných funkcí, které mohou usnadnit a zrychlit vaše vývojářské úkoly. I když některé z těchto funkcí můžete používat méně často než základní selektory a metody, je dobré vědět, že jsou k dispozici, když je potřebujete.

V dalším díle seriálu se ponoříme do práce s poli v jQuery. Uvidíme se u dalšího článku!

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu