Jak napsat znak hvězdička * na klávesnici – klávesová zkratka – Windows, MAC

Znak hvězdička, známý také jako asterisk, je v informatice a matematice velmi užitečný symbol. Používá se pro označení násobení, v programování pro různé operace a v textových dokumentech pro vytvoření seznamů nebo poznámek. Znalost toho, jak tento znak rychle napsat na různých klávesnicích a operačních systémech, může značně zlepšit vaši efektivitu při práci s počítačem. V tomto článku se dozvíte, jak napsat znak hvězdička na operačních systémech Windows a Mac, ať už používáte českou nebo anglickou klávesnici.

Reklama

Co je to hvězdička a k čemu se používá

Předtím, než se ponoříme do instrukcí pro psaní znaku hvězdička, pojďme si krátce připomenout, proč je tento symbol tak užitečný. Hvězdička se používá v matematice jako symbol pro násobení, v počítačovém programování může označovat operátory nebo speciální funkce a v textových dokumentech slouží k vytvoření odrážek nebo pro zvýraznění textu.

Jak napsat hvězdičku na klávesnici

Hvězdička na Windows

Česká klávesnice

  1. Pro uživatele s českou klávesnicí na Windows: Znak hvězdička se obvykle nachází na klávese s číslem 8. Stiskněte Shift + 8 pro napsání hvězdičky.

Anglická klávesnice

  1. Pro uživatele s anglickou (US) klávesnicí na Windows: Stejně jako u české klávesnice, stiskněte Shift + 8 pro vytvoření znaku hvězdička.

Hvězdička na Mac

Česká klávesnice

  1. Pro uživatele s českou klávesnicí na Mac: Postup je totožný s Windows. Stiskněte Shift + 8 pro napsání znaku hvězdička.

Anglická klávesnice

  1. Pro uživatele s anglickou klávesnicí na Mac: I zde platí stejný postup. Pro napsání hvězdičky stiskněte Shift + 8.

Tip pro uživatele

Pokud na vaší klávesnici nenajdete znak hvězdička, nebo pokud používáte klávesnici s netradičním rozložením, doporučujeme zkontrolovat manuál vaší klávesnice nebo nastavení operačního systému. Možná zjistíte, že váš operační systém nebo specifické software nabízí alternativní způsoby, jak tento znak napsat.

Reklama
Reklama
Zavřít reklamu