Vstoupit do kurzu

V závěrečné lekci kurzu „Jak zvládat stres a předcházet vyhoření pomocí mindfulness“ se budeme věnovat shrnutí nejdůležitějších částí kurzu a dodání pár podpůrných slov na rozloučenou. Je skvělé, že jste se úspěšně dostali až sem!

Tento kurz je zaměřen na zvládání stresu a prevenci vyhoření pomocí mindfulness. Stres je pro většinu z nás velkou výzvou – tlak na výkon v práci, rodinné záležitosti, zdravotní problémy nebo společenské krize mohou častěji, než bychom chtěli, způsobovat nepříjemný tlak. Mindfulness, neboli všímavost, je technika, která nám pomáhá zvládat stresové situace a uvolnit nepříjemné emoce jako strach, hněv nebo vina.

V rámci kurzu jsme se naučili čtyři účinné techniky mindfulness, které nám pomohou vnést více uvolnění, bdělosti a klidu do každodenního života. Život s stresovými situacemi se nemusí rovnat vyhoření a totálnímu vyčerpání. Naopak, správně aplikovaná mindfulness nám může pomoci zlepšit soustředěnost, efektivitu, spánek a celkovou pohodu jak doma, tak v práci.

Lektor Mark Vich nás během kurzu provedl těmito důležitými tématy a naučil nás, jak úspěšně zavést praxi mindfulness do našeho života a maximalizovat její potenciál. S tímto kurzem získáváte vědecky podložené nástroje, které povedou k lepšímu zvládání stresu, vyhnutí se vyhoření a ke zkvalitnění vašich osobních i profesních vztahů.

Děkujeme, že jste se rozhodli absolvovat tento kurz a přejeme vám mnoho úspěchů při aplikaci a využívání mindfulness ve vašem každodenním životě.

Vstoupit do kurzu

Reklama
Zavřít reklamu