Vstoupit do kurzu

V této lekci kurzu „Krok za krokem sebekoučem“ se budeme věnovat praktickému využívání metodického postupu Grow, který slouží k dosažení našich cílů. Lektorkou kurzu je Lenka Benešová, kouč osobního rozvoje, která nás provede procesem sebekoučování a pomůže nám uvědomit si naši vlastní životní vizi a způsoby, jak ji dosáhnout.

V rámci této lekce se dozvíme, jak ovládat svoji mysl a hledat úspěšná řešení jednotlivých situací. Projdeme si také základy koučování a dozvíme se, jaké jsou principy sebekoučování. Naučíme se také pracovat s technikou Smarter, která nám umožní stanovit si dosažitelné cíle a najít cestu k jejich dosažení.

Další součástí lekce je seznámení se s technikou kola rovnováhy, která nám pomůže najít správnou cestu, pokud nevíme, kam dřív skočit. A samozřejmě se naučíme využívat metodický postup Grow, který je stupnicí dosahování našich cílů. Sestavíme si také akční plán a dozvíme se, jaký by měl vypadat, jaké jsou naše vize a jak si je ujasnit a vydefinovat.

Na závěr si představíme Disneyho model, který nám pomůže stanovit si priority a stát se vlastními realizátory i kritiky. Celý kurz „Krok za krokem sebekoučem“ je zaměřen na uvědomění si své vlastní životní vize a způsobů jejího dosažení. Společně s Lenkou Benešovou se staneme koučem sami pro sebe a dosáhneme mnoha úspěchů pomocí sebekoučování a uvědomění si naší skutečné podstaty.

Vstoupit do kurzu

Reklama
Zavřít reklamu