Vstoupit do kurzu

V čtvrté lekci kurzu „Základy mistrovství malířského řemesla“ s názvem „Barvy IV“, se naučíte, jak a kdy míchat barvy na plátně a papíře. Tato lekce je součástí celého kurzu, který vám poskytne základní malířské dovednosti a návyky, které vám usnadní cestu k další tvorbě. Lektor kurzu, Jaroslav Platil, vás provede procesem změny malířského myšlení a naučí vás přistupovat k malbě jinak. Jeho jedinečná metoda a změna přístupu se ukazuje ve výsledcích jeho studentů, kteří se výtvarnému řemeslu za více než dvacet let jeho vedením věnují s radostí a úspěchem.

Kurz „Základy mistrovství malířského řemesla“ se skládá z několika částí, ve kterých se naučíte myslet jako malíř, kreslit bez obrysové linky, vytvářet tvary pomocí stínů, dodat obrazu plastičnost pomocí studených a teplých tónů, poučit se z děl mistrů a naučit se namalovat psa nebo jiného domácího mazlíčka.

Jaroslav Platil ve svém kurzu doporučuje, aby se všechny části zvládaly postupně, aby jste získali všechny potřebné dovednosti a malířské návyky. První etudy v kurzu možná nebudou mít dokonalý výsledek, ale právě v nich se při procesu změny myšlení skrývá jejich skutečná hodnota. Budou vám připomínány a ukazovány na dalších dílech, a teprve potom pochopíte, proč jste na nich pracovali. Etudy jsou základem pro vaše výtvarné vyjádření, podobně jako je slovní zásoba pro naši řeč.

Tato lekce o míchání barev na plátně a papíře je dalším krokem ve vašem uměleckém rozvoji a přiblíží vás k dosažení mistrovství malířského řemesla.

Vstoupit do kurzu

Reklama
Zavřít reklamu