Nerovnice #4 – Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru – tabulková metoda – příklad

Matematika

přidáno 29. 09. 2016 531 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa

WWW.MATHEMATICATOR.COM
Jak řešit nerovnice v součinovém a podílovém tvaru? Určíme nulové body jednotlivých výrazů, ze kterých se nerovnice skládá. Uděláme tabulku, rozdělenou na intervaly pomocí jednotlivých nulových bodů. určíme, zda jsou výrzay v daných intervalech kladné nebo záporné. Určíme znaménko celého výraz, který je součinem a podílem dílčích výrazů. Vybereme intervaly, které odpovídají požadavku nerovnice. Určíme, zda krajní body intervalů jsou nebo nejsou součástí řešení.

Související videa:
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - tabulková metoda - jak na to http://youtu.be/qJfF2AoIVLA
Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru - tabulková metoda - příklad 1 http://youtu.be/nDOJRrAtU7w