Kombinatorika #9 – Variace 2

Matematika

přidáno 29. 09. 2016 229 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa

http://www.mathematicator.com
Variace se používají pokud chceme spočítat počet způsobů, kterými lze z n prvků vybrat uspořádanou k-tici. Tedy například když chci poskládat z 10 lidí 4-člennou štafetu, počítám variaci 4. třídy z 10 prvků. Nebo když chci určit počet 5 ciferných čísel větších než 20000 apod. Důležité je, že záleží na pořadí.