Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: Kombinatorika #9 - Variace 2
Další video
Spustěte další lekci zdarma

Kombinatorika #8 – Variace 1

Matematika

přidáno 29. 09. 2016 206 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa

http://www.mathematicator.com
Variace se používají pokud chceme spočítat počet způsobů, kterými lze z n prvků vybrat uspořádanou k-tici. Tedy například když chci poskládat z 10 lidí 4-člennou štafetu, počítám variaci 4. třídy z 10 prvků. Důležité je, že záleží na pořadí.