Kombinatorika #7 – Permutace

Matematika

přidáno 29. 09. 2016 342 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa

http://www.mathematicator.com
Permutace se používají, když chceme spočítat počet způsobů, kterými se dá seřadit n prvků. Vytváříme tedy n-tici z n prvků a záleží na pořadí. Počet permutací z n prvků je dán vztahem P(n)=n!