Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: Kombinatorika #20 - Binomická věta 3
Další video
Spustěte další lekci zdarma

Kombinatorika #19 – Binomická věta 2

Matematika

přidáno 29. 09. 2016 250 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa

http://www.mathematicator.com
Binomická věta je nádherný nástroj na umocňování součtů. Co když ale potřebujeme najít nějaký specifický člen binomického rozvoje, který obsahuje nějakou konkrétní mocninu x? Nebudeme počítat celý rozvoj, ale najdeme přímo ten člen který chceme.