Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: Kombinatorika #2 - faktoriály - úvod
Další video
Spustěte další lekci zdarma

Kombinatorika #1 – Úvod

Matematika

přidáno 29. 09. 2016 295 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa

http://www.mathematicator.com/

Kombinatorika v podstatě odpovídá na otázky typu: Kolika způsoby můžu něco udělat. Například kolika způsoby mohu vybrat 5 lidí do týmu, když mám k dispozici 20 uchazečů. Nebo kolika způsoby se mohu ráno obléknout, v závislosti na tom, jaké mám množství šatstva, obuvi a doplňků.

Související videa:
Kombinatorika - úvod http://youtu.be/AhtZ6woccpg
Kombinatorika - faktoriály - úvod http://youtu.be/J6DLwdQ9In8
Kombinatorika - faktoriály - úpravy výrazů http://youtu.be/BqAGAesW_p4
Kombinatorika - faktoriály - rovnice http://youtu.be/8i2ggrBRqR8
Kombinatorika - faktoriály - nerovnice http://youtu.be/5sPnm0EObag