#32 Slovosled v souvětí souřadném

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 441 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa