Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: #33 Slovosled v souvětí podřadném
Další video
Spustěte další lekci zdarma

#32 Slovosled v souvětí souřadném

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 656 zhlédnutí 0 doporučení

Popis videa