Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: #29 Plusquamperfektum
Další video
Spustěte další lekci zdarma

#28 Stupňování přídavných jmen – superlativ

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 315 zhlédnutí 0 doporučení