#25 Minulý čas – perfektum způsobových a pomocných sloves

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 340 zhlédnutí 0 doporučení