Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: #26 Zvratná slovesa
Další video
Spustěte další lekci zdarma

#25 Minulý čas – perfektum způsobových a pomocných sloves

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 434 zhlédnutí 0 doporučení