Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: #24 Minulý čas - perfektum
Další video
Spustěte další lekci zdarma

#23 Minulý čas – préteritum způsobových a pomocných sloves

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 498 zhlédnutí 0 doporučení