#23 Minulý čas – préteritum způsobových a pomocných sloves

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 389 zhlédnutí 0 doporučení