Přehrát video
Spustěte video lekci zdarma
Další lekce: #23 Minulý čas - préteritum způsobových a pomocných sloves
Další video
Spustěte další lekci zdarma

#22 Minulý čas – préteritum

Němčina pro samouky mit Jitka

přidáno 09. 12. 2016 624 zhlédnutí 0 doporučení