Získání všech URL adres ze sitemapy – podklad pro prověření reálné indexace + kontrola indexace

Michal Binka
06.02.2024 10:17

Vstoupit do kurzu

V lekci „Získání všech URL adres ze sitemapy – podklad pro prověření reálné indexace + kontrola indexace“ se naučíte praktické kroky, které vám pomohou prověřit reálnou indexaci vašich stránek vyhledávači. Nejprve se dozvíte, jak získat všechny důležité URL adresy ze sitemapy pomocí jednorázové analýzy v nástroji Collabim. Poté se naučíte provést kontrolu indexace těchto URL adres. Pokud zjistíte neindexované URL, budete schopni analyzovat případné chyby a provést potřebné úpravy. Výsledky reindexace najdete na seznamu v příloze této lekce.

Tato lekce je součástí kurzu „Kurz SEO: Audit a analýza reálné indexace vašeho webu“ vedeného Michalem Binkou. Tento kurz vám poskytne znalosti a dovednosti pro efektivní optimalizaci stránek pro vyhledávače. Základem úspěšného SEO je fakt, že vyhledávače znají vaše stránky, projdou je a zaindexují. Pokud k tomu nedochází, nedosáhnete organického vyhledávání.

V rámci kurzu se naučíte například, jak fungují vyhledávače, jaké jsou nejčastější důvody neindexace, jak provést test indexace konkrétní URL adresy na Google a Seznamu pomocí operátorů inurl a info, jak provést kontrolu indexace stránek v Google Search Console a Seznam Webmaster, a mnoho dalšího. Díky této lekci se také naučíte získat všechny URL adresy ze sitemapy pomocí Collabim pro prověření reálné indexace a provést analýzu všech URL adres ze Screaming Frog SEO Spider. Kromě toho se naučíte hromadně přidat neindexované stránky do Seznamu a Google pomocí Collabim a API Seznam Webmaster. Cílem kurzu je zjistit reálný stav indexace vašich stránek u vyhledávačů Google.cz a Seznam.cz a identifikovat případné problémy, které brání indexaci. Získané znalosti vám umožní řešit tyto problémy a předložit neindexované stránky vyhledávačům tak, aby byly zaindexovány. Analýza indexace stránek je základní analytickou technikou v oblasti technického SEO.

Vstoupit do kurzu

Reklama
Zavřít reklamu