Výuka němčiny mit Jitka 32: Slovosled v souvětí souřadném