2. [Tuts] Adobe Illustrator – Nástroj Pero, Základy farieb a farebné modely v skratke :)