Input funkce, spojování řetězců | 4. lekce (Python pro začátečníky)