Začínáme v programu Adobe Illustrator (cvičení 04 – 3D efekt „Obkroužit“)