Vlastnosti funkce 9 – Kde je funkce kladná a kde záporná