MATURITA Z MATIKY – 5. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD – Rovnice s neznámou ve jmenovateli