For cyklus, range funkce | 10. lekce (Python pro začátečníky)