Badatelna – 27. díl: Kde se v přírodě berou barvy?