Němčina pro samouky mit Jitka 2: Přítomný čas nepravidelných a pomocných sloves