Letiště slovíčka

Jaroslav Konvička
06.02.2024 01:28
Letiště slovíčka
Spustit lekci

Vstoupit do kurzu

Tato lekce s názvem “Letiště slovíčka” je součástí kurzového programu “Cestovní angličtina” vedeného lektorem Jaroslavem Konvičkou. Cílem této lekce je seznámit studenty s důležitými slovíčky, která jim pomohou zorientovat se na letišti. Po absolvování této lekce budou studenti schopni pojmenovat a zjistit, kde se nachází různá místa na letišti, jako jsou odletové haly, příletové haly nebo celnice.

Kurz “Cestovní angličtina” je určen pro začátečníky až středně pokročilé studenty. Je navržen tak, aby studenti získali základní slovní zásobu a fráze, které budou potřebovat při cestování. Každá lekce v kurzu se zaměřuje na konkrétní situaci, kterou studenti mohou při cestování zažít. Mezi další témata lekcí patří například otázky týkající se cesty, objednání taxi, zjištění času, rezervace hotelu, komunikace na nádraží, v autobuse, na tržišti či na letišti a také objednání v restauraci. Kurz také zahrnuje lekce zaměřené na řešení nouzových situací, jako je zranění, krádež nebo nemoc.

V rámci kurzu se studenti naučí praktická slovíčka, otázky a fráze, které budou skutečně potřebovat při cestování. Lektor také zahrnul do kurzu lekce o číslech a určování času, což z něj činí vhodný kurz i pro úplné začátečníky. Díky tomuto kurzu budou studenti schopni porozumět a komunikovat v angličtině v různých situacích, které je při cestování mohou potkat.

Vstoupit do kurzu

Reklama