WordPress funkce the_title()

  • 09.03.2023

Pokud používáte WordPress, jistě jste se setkali s funkcí the_title(). Tato funkce slouží k vypsání nadpisu příspěvku, stránky nebo vlastního typu příspěvků. Ve své podstatě je to základní funkce, která umožňuje výpis nadpisu na stránce.

V tomto článku se podrobně podíváme na funkci the_title() a ukážeme vám, jak ji použít v praxi.

Co je to funkce the_title()

Funkce the_title() je funkce v jazyce PHP, kterou WordPress používá k vypsání nadpisu příspěvku, stránky nebo vlastního typu příspěvků. Tuto funkci můžete použít v šabloně vašeho webu, abyste zobrazili nadpis příspěvku.

Funkce the_title() je jednou z nejpoužívanějších funkcí WordPressu, protože se nachází v šablonách po celém webu.

Použití funkce the_title()

Použití funkce the_title() je velmi snadné. Stačí vložit kód the_title() do souboru vaší šablony, kde chcete, aby se nadpis objevil.

PHP

Tento kód vypíše nadpis příspěvku obalený tagem <h1>, což je obvykle používaný tag pro nadpis H1.

Můžete také použít funkci the_title() k získání hodnoty nadpisu a uložení jej do proměnné.

PHP

V tomto příkladu funkce the_title() získává hodnotu nadpisu a uloží ji do proměnné $nadpis. Poté je hodnota vypsána pomocí funkce echo.

Funkce the_title() také umožňuje nastavit několik parametrů, jako je například přidání prefixu nebo sufixu k nadpisu.

PHP

Tento kód vypíše nadpis příspěvku s prefixem „Prefix: “ a sufixem “ :Suffix“.

Jak funkce the_title() funguje

Funkce the_title() funguje tak, že získává nadpis příspěvku pomocí funkce get_the_title(). Tato funkce získává hodnotu nadpisu z databáze WordPressu.

Funkce the_title() poté vypíše hodnotu nadpisu a zabezpečuje, aby byla správně formátována a odstraněny všechny nežádoucí znaky.

Použití funkce the_title() v praxi

Funkce the_title() je velmi užitečná a používá se v šablonách po celém webu. Zde je několik příkladů, jak můžete funkci the_title() použít v praxi.

Použití v šabloně jednoduchého příspěvku

Při použití funkce the_title() v šabloně jednoduchého příspěvku můžete kódu přidat CSS třídu pro úpravu vzhledu nadpisu.

PHP

Použití v šabloně seznamu příspěvků

Při použití funkce the_title() v šabloně seznamu příspěvků můžete zobrazit nadpis příspěvku a přidat odkaz na celý příspěvek.

PHP

Použití v šabloně vlastního typu příspěvků

Při použití funkce the_title() v šabloně vlastního typu příspěvků můžete zobrazit nadpis příspěvku a přidat další informace o příspěvku.

PHP

Závěr

Funkce the_title() je jednou z nejpoužívanějších funkcí WordPressu, která slouží k vypsání nadpisu příspěvku, stránky nebo vlastního typu příspěvků. Použití této funkce je velmi snadné a lze ji použít v šablonách po celém webu.

S využitím parametrů funkce the_title() můžete nastavit prefix, sufix nebo výchozí nadpis, pokud nadpis příspěvku neexistuje.

Často kladené dotazy

Co dělat, když se nadpis příspěvku nezobrazuje správně?

Pokud se nadpis příspěvku nezobrazuje správně, zkontrolujte, zda je funkce the_title() správně vložena do souboru vaší šablony. Pokud je funkce správně použita a nadpis se stále nezobrazuje, zkontrolujte, zda má příspěvek nastaven správný titulek.

Jak mohu změnit styl nadpisu?

Styl nadpisu můžete změnit pomocí CSS třídy, kterou přidáte ke kódu funkce the_title(). Můžete také změnit tag nadpisu, který se používá k zobrazení nadpisu.

Jak mohu přidat obrázek vedle nadpisu?

Pokud chcete přidat obrázek vedle nadpisu, můžete použít tag img a přidat ho před funkci the_title(). Poté můžete použít CSS třídu, abyste upravili vzhled obrázku.

Jak mohu změnit pořadí nadpisu a obsahu?

Pořadí nadpisu a obsahu se může lišit v závislosti na použité šabloně. Pokud chcete změnit pořadí, můžete upravit soubor vaší šablony a změnit pořadí, v jakém se zobrazuje nadpis a obsah.

Je funkce the_title() bezpečná?

Ano, funkce the_title() je bezpečná a není spojena s žádnými známými zranitelnostmi. Nicméně, jako u každého kódu, je důležité používat správné bezpečnostní postupy a chránit vaše stránky před útoky zvenčí.